Sprekers en zangers

Sprekers

Dagvoorzitter Roderick J. van de Mortel

Onze dagvoorzitter is een geboren en getogen Bosschenaar (*1971).
Na zijn middelbare school in diezelfde stad doorlopen te hebben, is hij rechten gaan studeren aan de RUU.
Van 2002 tot 2007 was hij wethouder van onder andere Financiën, Cultuur en Monument en zorg van de gemeente 's-Hertogenbosch.
Sinds 2007 is hij Burgemeester van de gemeente Vught.
Hij is getrouwd en heeft twee zonen.
Naast het beheer van een familielandgoed is hij in zijn vrije tijd vooral druk met het besturen van tal van verenigingen en organisaties in de culturele sfeer.
Tot slot is hij een actief Broeder in de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, ook wel de Zwanenbroeders genoemd.

 

Rolf Hage

Rolf Hage (*1957) is sinds 1996 gemeentearchivaris van ’s-Hertogenbosch. Zijn werk houdt in het ‘in goede, geordende en toegankelijke staat’ brengen en houden van archieven. Daarnaast is hij uit hoofde van zijn functie toezichthouder op het archief- en informatiebeheer in en door de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat gaat allang niet meer alleen over papieren en perkamenten documenten, maar over digitale bestanden en datasets. In deze tijden van fake nieuws, dark web en Big Data is het van groot belang dat de overheid zorgt voor betrouwbare informatie, snel vindbaar en duurzaam toegankelijk. Dit is van grote betekenis voor het goed functioneren van de democratie. Vandaar zijn belangstelling voor de Blijde Inkomste, het document dat is opgesteld bij het aantreden in 1356 van Johanna van Leuven als hertogin van Brabant. Daarin is een kiem van de westerse democratie gelegd. De titel van zijn voordracht luidt: De Brabantse Magna Charta.
In zijn vrije tijd is hij onder andere cultuurhistoricus. In 2017 promoveerde hij aan de VU op Eer tegen eer. Een cultuurhistorische studie van schaking tijdens de Republiek, 1580-1795. Sinds 2016 is hij lid van de Orde van den Prince, afdeling De Meierij. 

Astrid Weij

Astrid Weij (*11-7-1969) behaalde haar Bachelor en haar Master of Arts Museologie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en University of Newcastle upon Tyne.
Zij werkt als strateeg mobiliteit bij de provincie Utrecht. Wij hebben haar uitgenodigd vanwege haar internationale en culturele ervaring. Astrid heeft vier jaar gewerkt in Brussel als coördinator van de vier Regio Randstad provincies. Zij is adviseur van de Nederlandse Raad voor Cultuur, met name op het terrein van immaterieel erfgoed en het Europees Erfgoed Label. Tevens is Astrid bestuurslid van Europa Nostra, the voice of cultural heritage in Europe. Eerder werkte Astrid bij de Nederlandse Museumvereniging, het ministerie van OCW en Erfgoed Nederland. Astrid heeft museologie gestudeerd en volgt nu een opleiding master in public administration aan de Nationale School voor Openbaar Bestuur.
De titel van haar lezing:  Brabant verbindt en verbroedert, wens of werkelijkheid?

Luc Devoldere

Hoofdredacteur en Afgevaardigd-bestuurder van Ons Erfdeel.
Luc Devoldere (Kortrijk, *1956) studeerde oude talen en wijsbegeerte In Kortrijk en Leuven en gaf les aan het Sint-Barbaracollege in Gent. Hij is hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder van de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw en lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde. Hij publiceerde o.a. Wachtend op de barbaren. Essays (Lannoo, Tielt, 2002); De verloren weg. Van Canterbury naar Rome (Atlas, Amsterdam, 2002); Mijn Italië (Atlas, Amsterdam, 2006); Lucifers bij de brand. Notities (Atlas, Amsterdam, 2009); Tegen de kruideniers. Over talen, Europa en geheugen (De Bezig Bij, Antwerpen, 2014). Hij vertaalde De as van Gramsci van Pier Paolo Pasolini (Uitgeverij P, Leuven, 2012).
www.literaturefromthelowcountries.eu
De titel van zijn lezing luidt: ‘This Undigested Vomit of the Sea’  De Lage Landen als elkaars dichtste buitenland

Prof. Dirk De Geest

Dirk De Geest (°1957) is professor literatuurwetenschap aan de K.U. Leuven.
Naast het doceren verricht hij heel wat literatuurwetenschappelijk onderzoek. Het genre dat hem het meest bezighoudt, is de poëzie. Hij wijdde zijn eindverhandeling in 1978 aan tijd en tijdservaring in de poëzie van Hugo Claus. “De poëzie van Claus vond ik over het algemeen het makkelijkst, in vergelijking met de poëzie van andere dichters die ik me kon voorstellen,” lacht De Geest. In zijn proefschrift bracht hij de analyse van één enkel gedicht van Hugo Claus in verband met de theoretische interesses die hij had en nog steeds heeft.
Dirk De Geest omschrijft de huidige Nederlandse literatuur als “een middelmatige literatuur, maar dan in de goede betekenis van het woord.” Zelf heeft hij geen enkele literaire ambitie; schrijven en met literatuur bezig zijn, zijn volgens hem twee totaal verschillende bezigheden. Zijn lezing: Eén Nederlandse literatuur: waarom eigenlijk (of waarom niet)?

De heer L.W.L. (Bert) Pauli

De heer L.W.L. (Bert) Pauli is geboren op 18 juli 1952 te ’s-Hertogenbosch. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij bekleedde managent- en bestuursfuncties voor de bedrijven  Hendrix, Vendex, AHOLD, de Vleeschmeesters en The Greenery.

Na zijn carrière in het bedrijfsleven was hij 4 jaar wethouder en loco-burgemeester in ’s-Hertogenbosch. De laatste 8 jaar vervulde hij de functie van gedeputeerde Economie en Internationalisering bij de provincie Noord-Brabant. Daarnaast was hij vice-voorzitter IPO (Inter Provinciaal Overleg), landelijk voorzitter beleidsadviescommissie Regionale Economie, voorzitter stuurgroep Europese Fondsen Zuid-Nederland, voorzitter Vanguard (bestuurlijke samenwerking 30 maakregio's in Europa) en lid van het landelijke Smart Industry Forum, alsmede de regiegroep F-35 (samenwerking bedrijfsleven en overheid Joint Strike Fighter).

Prof. dr. Carel Jansen

Prof. dr. Carel Jansen (1952) is emeritus-hoogleraar. Van 2011 tot 2018 werkte Carel Jansen als hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder was hij hoogleraar in Nijmegen en in Eindhoven, universitair hoofddocent in Utrecht en wetenschappelijk medewerker in Twente.

Momenteel is hij als research fellow verbonden aan het Taalcentrum van de Universiteit Stellenbosch in Zuid-Afrika. Hij is voorzitter van de stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid en hij is medeverantwoordelijk voor de Nederlandse overheidscampagne Direct Duidelijk. Hij publiceerde artikelen over zijn wetenschappelijke werk in Nederlandse en internationale bundels en tijdschriften en hij is coauteur van de handboeken Communicate as a Professional, Leren Communiceren, Professioneel communiceren, de Handleidingenwijzer en de Formulierenwijzer. Sinds juni 2019 is hij voorzitter van het genootschap Onze Taal.

Carel Jansen studeerde Nederlands in Utrecht. Voor meer informatie zie

www.careljansen.nl.

Prof. Jos Swanenberg

Prof. Jos Swanenberg (*1968) is hoogleraar ‘Diversiteit in taal en cultuur’ bij het Departement Cultuurstudies van de Universiteit van Tilburg en werkt daarnaast bij de stichting Erfgoed Brabant in ‘s-Hertogenbosch. Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde op een onderzoek naar de woordenschat van Brabantse dialecten in Nederland en Vlaanderen aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2000).
‘Taal en cultuur aan weerszijden van de grens’ is de titel van zijn lezing.
Aan weerszijden van de grens tussen Vlaanderen en Nederland wordt dezelfde taal gesproken, Nederlands. Er wordt al eeuwen lang gesteld dat het delen van een taal ook het delen van een cultuur zou moeten betekenen. In het grensgebied zou grensoverschrijdende samenwerking vlekkeloos moeten verlopen: je kunt
immers je eigen taal spreken en je hoeft niet ver te reizen.
In werkelijkheid is er echter meer verschil dan je zou verwachten. Nederlands in Vlaanderen en Nederlands in Nederland groeien uit elkaar. Populaire televisieprogramma’s uit Nederland worden in Vlaanderen ondertiteld en andersom. De verschillen in cultuur, identiteit en mentaliteit worden er ook niet minder op. Er worden zelfs cursussen gegeven om Nederlanders te leren hoe ze zaken moeten doen in Vlaanderen. Dat is toch opmerkelijk.
Bij onderzoek waarin de culturele waarden van verschillende Europese landen met elkaar worden vergeleken, wordt voorbijgegaan aan belangrijke verschillen binnen die landen. Omdat het zuiden van Nederland van origine Rooms-Katholiek is en dat gebied “beneden de grote rivieren” vaak als “anders” beschouwd wordt, zijn de verschillen tussen Noord-Brabanders en inwoners van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant mogelijk veel minder groot dan de verschillen die uit de vergelijking van België met Nederland komen. Bovendien kunnen we taal op regionaal in plaats van op nationaal niveau bekijken: zijn de dialecten in deze streek minder verschillend dan het Nederlands aan weerszijden van de grens? Dan kunnen we de verschillen tussen Nederland en Vlaanderen op het niveau beoordelen waar het er echt toe doet: in de regio aan weerszijden van de grens.

Zangers

 

Het Koninklijk ’s-Hertogenbosch Mannenkoor

Dit koor staat voor koorzangcultuur in de Brabantse hoofdstad. Het werd opgericht in 1903 en stond vanaf dat jaar tot 1940 onder leiding van de fameuze dirigent Peter Kallenbach. Deze organist van de Sint-Janskathedraal heeft het koor in korte tijd tot een van de toonaangevende koren van Nederland opgewerkt. Het Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor bestaat ruim 115 jaar. 

In binnen- en buitenland werden vele zangconcoursen gewonnen en al in 1914 werd het koor met het predikaat "Koninklijk" onderscheiden. Het Koninklijk 's- Hertogenbosch Mannenkoor koestert haar cultureel erfgoed: een rijke muzikale historie. Sinds 1 januari 2019 staat het koor onder de deskundige leiding van Antoine Kop, muziekpedagoog, zanger en dirigent. http://www.boschmannenkoor.nl/